REALIZOVANA RADIONICA ZA UČENIKE NA TEMU “RJEŠAVANJE KONFLIKATA”

  • KJU “ Porodično savjetovalište” je u februaru ove godine počela realizaciju projekta “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” u saradnji sa OŠ “Kovačići“. Projekt “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” će biti realiziran do kraja mjeseca aprila, a uključuje 12 aktivnosti  kojima se nastoje prevenirati unutarporodični riziko faktori, poboljšati saradnja između porodice i škole i unaprijediti vještine djece. Tim povodom su u protekloj sedmici održane radionice za naše učenike, na temu “Rješavanje konflikata”. Zahvaljujemo KJU “Porodično savjetovalište” na održanim radionicama!

Comments are closed.