Svestrani učenici naše škole

Uključenost djeteta u vanškolske aktivnosti daje pozitivne rezultate na emocionalnom, fizičkom i društvenom planu, a posebno ukoliko dijete pokazuje sklonosti i interesovanja prema određenim područjima.

Obzirom da neki učenici naše škole, u okviru vanškolskih aktivnosti, postižu izvanredne rezultate učešćem na takmičenjima, cilj nam je objaviti iste.

Kliknite na željenu kategoriju da pogledate rezultate naših učenika u vanškolskim aktivnostima:

Comments are closed.