PREDSTAVA “PLAMENA” I RADIONICA O PTICAMA

  • 29.05.2015. godine, u prostorijama produženog boravka, učitelj – lutkar Sabit Agić predstavio je učenicima IV razreda predstavu “Plamena”.
  • Na veoma kreativan način, lutkom, dr. Hećim uspješno je komunicirao sa učenicima.

  • Predstavnici “Društvo ptica” pri Zemaljskom muzeju su održali radionicu o pticama učenicima IV3.
  • Na veoma pristupačan način predstavljena je prezentacija ptica selica i stanarica.
  • Učenici su veoma zainteresovano pratili prezentaciju postavljajući dodatna pitanja.

Comments are closed.