PORODICA KAO ZAŠTITNI FAKTOR U PREVENCIJI RIZIČNIH PONAŠANJA DJECE

  • U srijedu, 12.04.2017. godine, u prostorijama naše škole, predstavnik KJU “Porodično savjetovalište”, realizovao je temu za roditelje “Porodica kao zaštitni faktor u prevenciji rizičnih ponašanja djece”. Kroz razgovor sa roditeljima, definisano je i ukazano na sljedeće:
    – rizična ponašanja djece
    – ukazano da porodica može biti zaštitni, ali i rizični faktor za razvijanje društveno neprihvatljivih ponašanja
    – date smjernice roditeljima kako porodica moze spriječiti probem
  • Nakon prezentacije predstavnika Porodičnog savjetovališta, pedagogica škole govorila je o istoj temi iz ugla škole. Akcenat je stavila na uzroke pojave neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece u školi, te značaju porodice i škole za razvoj zdrave ličnosti djeteta.

Comments are closed.