PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA

Na osnovu odredbi člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana  6. stav (16) Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/18, 32/18 i 30/19) i Odluke Školskog odbora JU OŠ”Kovačići” broj: 2003/23 od 15.11.2023. godine, Školski odbor JU OŠ “Kovačići” objavljuje

 

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za izbor direktora/direktorice JU OŠ “Kovačići”

 

 

Poništava se Javni konkurs za izbor direktora/direktorice JU Osnovne škole „Kovačići“ koji je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz “ i na službenoj web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, dana  02.10.2023. godine, zbog ponavljanja konkursa za izbor direktora/direktorice škole.

 

Školski odbor JU OŠ “Kovačići“

 

Download prilog

Comments are closed.