VRŠNJAČKA EDUKACIJA

Nakon edukacije vršnjačkih lidera (prvo polugodište), u drugom polugodištu educirani vršnjački lideri (učenici VII i VIII razreda) realiziraju  radionice o sljedećim temama :
 – “Zdravi životni stilovi”
– “Kako reći “Ne” “
– “Vršnjačka komunikacija”

Zdravi životni stilovi

Kako reći “Ne”

Comments are closed.