TERMINI ZA PROVOĐENJE INTERNE I EKSTERNE EVALUACIJE

U skladu sa članom 24., stav 8. i 12. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017./2018. godini će se provesti interna evaluacija i eksterna procjena znanja učenika osnovnih škola. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i mlade Kantona Sarajevo će realizirati internu evaluaciju znanja učenika drugih, četvrtih, petih, sedmih i osmih razreda osnovnih škola iz određenih nastavnih predmeta. U trećem i šestom razredu realizirat će se eksterna procjena znanja iz nastavnih predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik. Interna evaluacija će se realizirati u okviru trećeg nastavnog časa.
TERMINI PROVOĐENJA INTERNE EVALUACIJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO:
TERMINI PROVOĐENJA EKSTERNE EVALUACIJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO:

Comments are closed.