SPISAK PRVAČIĆA OŠ “KOVAČIĆI” ZA 2017/2018. ŠKOLSKU GODINU

SPISAK UČENIKA UPISANIH U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

ODJELJENJE: I-1
VODITELJ ODJELJENJA: UČITELJICA AMELA NUHBEGOVIĆ – KULINA
 1. ARNAUTOVIĆ EMIN
 2. AYUNDITA CANTIKA AMARA
 3. BAJRIĆ NINA
 4. BRAVO LEON
 5. BRAVO VIKTOR
 6. ČAVKIĆ MERJEM
 7. DAUTČEHAIĆ NAĐA
 8. FEJZIĆ FARUK
 9. HAŠIMBEGOVIĆ HARUN
 10. JAKUPOVIĆ NAHLA
 11. KARIĆ IMAN
 12. KURTANOVIĆ BENJAMIN
 13. LETICA ARMAN
 14. MAŠIĆ IZABELLA
 15. MLADENOVIĆ SABINA
 16. MLADENOVIĆ SUZANA
 17. MUMINOVIĆ TARIK
 18. MUŠANOVIĆ LAMIJA
 19. SERDAREVIĆ TARIK
 20. SOČIVICA ZULEJHA
 21. TOPČIĆ BORIJAN
 22. TUCE ANUR
 23. ZLATAR FATIMA

ODJELJENJE: I-2
VODITELJ ODJELJENJA: UČITELJICA BERINA BUJAK
 1. BARUČIJA LAJLA
 2. BAVČIĆ HARIS
 3. ĆUHARA AJŠA
 4. ČUSTOVIĆ EMIR
 5. GRAHIĆ MERJEM
 6. GLIBANOVIĆ TARIK
 7. HADŽIMEŠIĆ TARIK
 8. HAJDAREVIĆ TAJRA
 9. HASEČIĆ DARIS
 10. KAMBER KAN
 11. KAPIĆ NAĐA
 12. KEDIĆ TARIK
 13. LJUBUNČIĆ BENJAMIN
 14. LJUBUNČIĆ MAK
 15. MUŠIĆ ELIS
 16. NIKŠIĆ NISRIN
 17. NIZIĆ HARUN
 18. PANJETA HANA
 19. PILAV EMIR
 20. REČICA MONA
 21. SEJDINOVIĆ ELENA
 22. VUČKIĆ UMA
 23. ZEC IMRAN
 24. ZUKO DŽAN

ODJELJENJE: I-3
VODITELJ ODJELJENJA: UČITELJICA AMILA ŠARIĆ
 1. BEJTOVIĆ MUHAMED
 2. ČOLAK OMAR
 3. ČUSTOVIĆ CURIĆ JAN
 4. DURAKOVIĆ BERIN
 5. HADŽIAHMETOVIĆ ASJA
 6. HASAGIĆ LENA
 7. IMAMOVIĆ EMINA
 8. JAHIĆ BAKIR
 9. KARADŽA ISA
 10. KUTIJAR NEDŽLA
 11. LIZDEK GABRIJELA
 12. MIOKOVIĆ MIA
 13. MUJIĆ ALMA
 14. MURATBEGOVIĆ SARA
 15. OMERAGIĆ ARMAN
 16. OSMANAGIĆ VEDAD
 17. PRUTINA ABDULAH
 18. SIMIĆ BENJAMIN
 19. SOLAK ZENIT
 20. SUJOLDŽIĆ FARUK
 21. ŠUKALIĆ ENA
 22. TANOVIĆ GAIA
 23. ZEC LAMIJA

ZA UČENIKE I RODITELJE UČENIKA PRVIH RAZREDA U PONEDJELJAK, 04.09.2017. GODINE ĆE SE ODRŽATI SVEČANI PRIJEM PRVAČIĆA SA POČETKOM U 17:00 SATI.


Comments are closed.