ŠKOLA U PRIRODI – VLAŠIĆ

 • Učenici IV razreda su boravili na Vlašiću u periodu od 03.06.2015. do 06.06.2015. godine.
 • U koncepciji Škole u prirodi važne su odgojna i obrazovna komponenta.
 • Tako su učenici pored pravilnog učenja i socijalizacije na Vlašiću usvajali:
  • ljubav prema prirodi
  • poboljšanje odnosa između učenika
  • poboljšanje samostalnosti
  • razvijanje pozitivnih navika (bavljenje sportskim aktivnostima, šetnja prirodom, vježbe oblikovanja…)
 • Ukupno je boravilo 52 učenika i učitelji: Halilović Remzo, Mekić Samira i Sadiković Lejla.
 • Boravak na Vlašiću je bio uspješan i protekao je u druženju i sticanju novih znanja.


Comments are closed.