“SIGURNA HRANA JE ČUVAR ZDRAVLJA” – REALIZACIJA PROJEKTA U NAŠOJ ŠKOLI

  • Udruženje za popularizaciju sigurne hrane (HACCP eksperti), provodi projekat „Sigurna hrana je čuvar zdravlja“ u osnovnim školama podržan od strane nadležnog Ministarstva Kantona Sarajevo i sponzora BH Telecoma.
  • Članovi Udruženja su dana 11.09.2017. godine posjetili našu školu i proveli edukacije i radionice sa učenicima i nastavnicima od I do III razreda. Na edukacijama i radionicama je bilo ukupno 9 odjeljenja ili 200 učenika .
  • Edukacije su se odnosile na pojašnjavanje pojma sigurna hrana, zdrava hrana i higijena ruku i njihov uticaj na rast i zdravlje učenika.
  • Učenici su, u prilagođenom predavanju za njihov uzrast, upoznati koliko je važno da jedu sigurnu i zdravu hranu i kako hrana utiče na njihovo zdravlje. Kroz kratke radionice  i  upotrebu prilagođenih letaka sa prikazom ruke učenicima je objašnjeno i kako se ispravno peru ruke. Higijenski minimum za pranje ruku u sebi sadrži sve informacije potrebne za ispravno pranje ruku, (čime se peru ruke, kakvom vodom, koliko vremena, koji djelovi ruke se više prljaju i sl). Učenici su dobili i osnovne informacije o tome koje vrste bolesti se prenose prljavim rukama i koliki je uticaj higijene ruku  na sigurnu hranu i zdravlje učenika. Svi učenici su dobili letak koji su trebali obojiti tako da odrede bojama koliko je određeni dio ruke „opasan“ po zdravlje učenika ako nije ispravno higijenski tretiran.
Na našoj web stranici prenosimo i dio izvještaja/zaključka o projektu koji je realizovan u našoj školi, od strane “Udruženja za popularizaciju sigurne hrane”:

Zahvaljujući Upravi ove škole i pedagogu koji su podržali projekat „Sigurna hrana je čuvar zdravlja“, Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je imalo punu podršku za provođenje projekta u OŠ “Kovačići”. Posebno treba pohvaliti rad učiteljica na promociji zdrave hrane i stvaranju dobrih prehrambenih navika kod učenika u odjeljenjima od I do III razreda.

Uvođenje voća u ishranu učenika nižih razreda je pozitivan način na koji učitelji popravljaju prehrambene navike svojih učenika. Organizovano pranje ruku sapunom prije užine, koje učenici nižih razreda obavljaju zajedno sa svojim učiteljima, pozitivan je i praktičan način za stvaranje ispravnih higijenskih navika kod učenika.

Pozitivna zapažanja: Posebno želimo naglasiti da je ovo velika škola sa velikim brojem učenika tako da je frekvencija prolaza kroz školski hol, pored kantine i školskih toaleta vrlo velika. Primjetili smo da je nivo higijene na svim mjestima u školi, pa i na ovim „najfrekventnijim“ na vrlo visokom nivou. Školski toaleti su također vrlo uredni što je za svaku pohvalu.


Comments are closed.