REALIZOVANE RADIONICE ZA RODITELJE I SPORTSKA TAKMIČENJA ZA BUDUĆE PRVAČIĆE

    • U periodu od 15.03. do 22.03.2017. godine, nastavnice razredne nastave su tradicionalno realizovale tri radionice za roditelje budućih prvačića u školskoj 2017/2018. godini.  Osnovna tema radionica je “I roditelji polaze u školu”. Cilj radionica je bio osloboditi roditelje nedoumica i strahova oko polaska njihovog djeteta u školu. 
    • U proteklom periodu naša škola je ugostila i veliki broj mališana iz vrtića “Amel i Nur”, “Mašnica”, “Sovice”, kao i dvije predškolske grupe djece. U sali naše škole je organizovano sportsko druženje naših učenika sa budućim prvačićima, kao i sportsko takmičenje. Mališani su imali priliku da obiđu školu i malo bolje se upoznaju sa njenim sadržajima. 
    • Radionica za roditelje i utisci roditelja o radionici:

    • Sportska takmičenja:

Comments are closed.