REALIZACIJA PROJEKTA „PORODIČNO U VAŠOJ ŠKOLI“

Budući da  KJU „Porodično savjetovalište“ realizuje niz kvalitetnih aktivnosti u školama, naša škola se prijavila za realizaciju projekta „Porodično u vašoj školi“.
Projekat  podrazumijeva četiri oblika rada koji su prilagođeni potrebama i interesima roditelja, djece i nastavnika (radionice za učenike, predavanja za roditelje, nastavnike i učenike) .
S tim u vezi, pozivamo roditelje da u utorak, 27.2.2018. godine, u 17:30 sati (kabinet  br. 30), prisustvuju predavanju o temi „Mladi i internet“.
UPRAVA JU OŠ „KOVAČIĆI“

Comments are closed.