PROJEKAT: „PODRŠKA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU KROZ IZRADU DIDAKTIČKIH MATERIJALA“

  • 22.12.2016. godine održana je svečanost u povodu završetka projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didaktičkih materijala“.
  • Nosilac projekta je Udruženje „ZAJEDNO NAPRIJED“ koje djeluje u sklopu Centra „VLADIMIR NAZOR“.
  • Pokrovitelj projekta je Općina Novo Sarajevo i načelnik mr. Nedžad Koldžo.
  •  U projektu je učestvovalo 10 učenika iz OŠ “KOVAČIĆI“ a sam projekat je relizovan za 5 mjeseci i veći dio projekta je realiziran u Centru „VLADIMIR NAZOR“.
  • Za učešće u realizaciji projekta učenici su dobili diplome i majice, škola je dobila zahvalnicu kao i predmetni nastavnik Ibrahim Dedić. Također, škola je dobila dva kompleta didaktičkih materijala koja su pomoć u radu sa učenicima koji imaju poteškoće i posebne obrazovne potrebe.
  • Za nastavu Tehničke kulture i rad Tehničke sekcije škola je dobila dvije mašine koje su neophodne u radu Tehničke sekcije.
Sarajevo; Januar 2017. godine
Predmetni nastavnik : Ibrahim Dedić , prof.
Comments are closed.