ODRŽANA REVIJA KULTURNO–UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA 2018.

  • 11.05.2018. godine, povodom obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo, na Otvorenoj sceni na Vilsonovom šetalištu je održana Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva učenika novosarajevskih osnovnih škola. 
  • Publici su se predstavili i učenici naše škole, članovi malog hora, plesne i folklorne sekcije. Sa učenicima su u pratnji bili i voditelji sekcija, Amila Šarić i Berina Bujak (mali hor), Selma Mehanović i Amra Đerzić (ples), i Meliha Gurda-Osmanagić (folklor).
  • Čestitamo na zapaženim nastupima!

Comments are closed.