OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAČIĆA

Poštovani roditelji/staratelji djece budućih prvačića,
U skladu sa datom informacijom Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade od 31.03.2020. godine o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu, obavještavamo Vas da je u organizacionim jedinicama Javne Ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo omogućeno obavljati sistematske preglede djece, čime su se stekli uvjeti za dostavljanje dokumentacije neophodne za upis djece u prvi razred osnovne škole.
S tim u vezi, još jednom obavještavamo roditelje da su prilikom prijavljivanja djeteta za upis u prvi razred osnovne škole obavezni dostaviti potrebnu dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta i zdravstvenom statusu s opisom poteškoće te uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.
VIŠE U DOPISU:

Comments are closed.