OBAVJEŠTENJE O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Na osnovu  člana 54. i 57. Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/17 i 33/17 “), JU Osnovna škola  „Kovačići“ u Sarajevu,  objavljuje

O   G   L  A   S

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, od 01.04.2019. godine do 30.04.2019. godine, svakim radnim danom od 10,00-17,30 sati. 
U izuzetnim, opravdanim slučajevima, upis će se vršiti i u mjesecu avgustu.
ZA UPIS JE POTREBNO  PRIBAVITI :
  • Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija,
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
  • Priložiti cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova,
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području (član 54. stav. 1. Zakona)
U prvi razred školske 2019/2020. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2019. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Školsko područje JU OŠ „Kovačići“  obuhvata ulice:
Nevesinjska, Zagrebačka, Bledska, Vrbovska, Prozorska, Derviša Numića do ulice Put Mladih muslimana, Šaćira Sikirića, Ljubljanska ,Travnička, Trnovska, Emerika Bluma, Visočka, Ivana Gorana Kovačića, Radnička, Splitska, Trebevička, Gornjovakufska, Novosadska, Grbavička (brojevi 127 a i 127 b), Ohridska i Avde Smajlovića.
Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području, ukoliko  roditelji  pribave  odobrenje ministra obrazovanja po članu 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju.
Po zahtjevu roditelja mogu biti upisana djeca i sa drugih školskih područja.
O terminu testiranja roditelji će biti obavješteni prilikom upisa.
Kontakt telefon: 033 615-878; 033 815 501; 033 615 -879    

    

Direktorica  škole:
Nađa Pejak, prof.

Comments are closed.