INOVACIJE U PRODUŽENOM BORAVKU

  • Školsku 2015/2016. počinjemo sa inovacijama u produženom boravku.

  • Izdvojili smo sredstva za izgradnju novog toaleta koji će služiti isključivo za potrebe mališana koji pohađaju produženi boravak.

  • U cilju što ugodnijeg boravka i dječiju igraonicu smo osvježili novim laminatom, itisonom i novim namještajem.

  • Program rada produženog boravka obogatili smo uvođenjem nastave njemačkog jezika. Pored nastave njemačkog jezika, aktuelna je i nastava engleskog jezika koja se i do sada izvodila u produženom boravku.
  • Od ove školske godine aktivirali smo i poseban telefonski broj na koji će roditelji, pored direktne komunikacije sa učiteljicama, imati mogućnost i telefonskim putem da dobiju kratke informacije koje se odnose na njihovu djecu.
  • Telefon: + 387 60 351 8359

Comments are closed.