DANI OTVORENIH VRATA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU

DANI OTVORENIH VRATA ZA ŠK. 2018/19. GODINU

Obavještavamo roditelje da je usvojen raspored individualnih razgovora nastavnika sa roditeljima, u našoj školi poznatiji kao

„DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE“

Tog dana, u terminu od 17,30 do 18,30 sati roditelji će imati priliku razgovarati sa predmetnim nastavnicima o uspjehu u učenju i vladanju njihove djece kao i ostalim temama koje su vezane za život i rad u školi.


PRVO POLUGODIŠTE
Srijeda, 26. 09. 2018. godine
Srijeda, 24. 10. 2018. godine
Srijeda, 21. 11. 2018. godine
Srijeda, 19. 12. 2018. godine 

 

Comments are closed.