DANI EVROPSKOG NASLIJEĐA – REZULTATI KONKURSA “MLADI I NASLIJEĐE” 2016.

  • U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta i ove godine je organizirana manifestacija „Dani evropskog naslijeđa“. Tim povodom na nivou Federacije BiH raspisan je konkurs za osnovne i srednje škole na temu „MLADI I NASLIJEĐE“.
  • Osnovna škola „ Kovačići“  na raspisani konkurs aplicirala je sa tri rada.
  • U veoma jakoj konkurenciji, gdje su učešće uzele mnoge škole iz Federacije BiH, naša škola je imala zapaženu ulogu i dva (2) rada su nagrađena prvim (1.) mjestom.
  • Federalna ministrica Zora Dujmović  za postignute rezultate je dodijelila dvije diplome učeniku Imranu Hrustiću, zahvalnicu OŠ “KOVAČIĆI“ i priznanje profesoru Tehničke kulture Ibrahimu Dediću.
  • Na manifestaciji, koja je ove godine održana u Olovu 25., 26. i 27. 10. 2016. godine, na poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta učestvovali su prof. Ibrahim Dedić i učenik Imran Hrustić i aktivno učestvovali u svim aktivnostima koje je provelo Federalno ministarstvo kulture i sporta.
  • Čestitamo!

Comments are closed.