BESPLATNI ONLINE KURSEVI U SARADNJI SA KOMPANIJOM “LINK GROUP”

  • Povodom Međunarodnog dana obrazovanja (09. februar), OŠ “Kovačići” je u saradnji sa kompanijom “LINK group” obezbijedila besplatne online kurseve engleskog jezika.
  • ITAcademy kao dio kompanije LINK group, ovim kursevima pruža odličnu priliku đacima koji žele da usavrše i unaprijede svoje znanje engleskog jezika, da postanu što uspješniji u daljem obrazovanju, a kasnije i u poslu.
  • Nastavnici škole će donijeti odluku o tome ko će dobiti mogućnost za pohađanje navedenih kurseva. Nakon odluke, učenici koji dobiju mogućnost za pohađanje kursa dobiće poklon kod sa kojim ostvaruju pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesu na strani prijave, dobiće na mail sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
  • Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezika kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere!

Comments are closed.