ASOCIJACIJA XY – BROŠURA O PREVENCIJI NASILJA I PREVAZILAŽENJU NEDOUMICA U PERIODU ADOLESCENCIJE

  • Asocijacija XY je finalizirala brošuru o prevenciji nasilja i prevazilaženju nedoumica u periodu adolescencije pod nazivom Dnevnik jedne djevojke
  • Dnevnik jedne djevojke je kreiran kroz projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo. Realizuje se u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura
  • Kamen temeljac za nastanak publikacije Dnevnik jedne djevojke je publikacija koja je svjetlo dana ugledala prije dvije godine. Riječ je o Dnevniku jednog momka koji je kroz svoj sadržaj tretirao temu vršnjačkog nasilja a koji se realizovao u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg je finansirala Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Link za preuzimanje Dnevnika jedne djevojke: http://xy.com.ba/uploads/attachment/attachmentfile/db4ab402c775c111bc9f092d2bdf3cc0.pdf

Preuzmite Dnevnik jednog momka na sljedećem linku: http://xy.com.ba/uploads/attachment/attachmentfile/974776554372a6e71ff0f00569cebaaa.pdf

Comments are closed.