SARADNJA EKOLOŠKE SEKCIJE I CENTRA ZA OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ

    • Ekološka sekcija u školskoj 2015/2016. godini intenzivno sarađuje sa Centrom za okolišno održivi razvoj-COOR.
    • Naše druženje je započelo kada smo od COOR-a dobili poziv da povodom obilježavanja Dana jabuke, 22.oktobra, u Centru za mlade Novo Sarajevo, izlažemo radove koje smo samostalno izrađivali od otpada. Izložba je bila veoma posjećena, a učenici su mogli vidjeti mnogo interesantnih radova, koji su djelo ruku sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca.
    • Predstavnici COOR-a su sa članovima ekološke sekcije u mjesecu februaru realizovali radionicu na temu “Upavljanje otpadom”, a 11.aprila na veliko zadovoljstvo članova sekcije realizovana je tema“Energetska efikasnost”. Na veoma slikovit način učenici su upoznati sa trenutnim stanjem, u koje smo kao njeni stanovnici doveli planetu Zemlju,kao i sa načinima kako zaustaviti njeno dalje propadanje.
    • Članovi sekcije su tokom rada na temi “Energetska efikasnost” upoznati sa načinima efikasnog korištenja energije kod kuće i u školi, kao i sa značajem efikasnosti kroz duži vremenski period. 

Comments are closed.