RASPORED POLAGANJA ISPITA EKSTERNE MATURE

  • Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 20. i 21. juna 2016. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:
1. dan – 20.06.2016. godine
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
– Engleski jezik/Njemački jezik sa početkom u 12,00 sati.

2. dan – 21.06.2016. godine
– Matematika, sa početkom u 10,00 sati.

Comments are closed.