Interni akti

Interni akti

 

Nastavničko vijeće

Dokumentima možete pristupiti OVDJE. 

 

Školski odbor

Dokumentima možete pristupiti OVDJE. 

 

Poslovnik o radu stručnih organa škole

Dokumentima možete pristupiti OVDJE.

 

Odluke

Dokumentima možete pristupiti OVDJE.

Comments are closed.