OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA DJEČIJIH PRAVA (20. NOVEMBAR)

  • Vijeće učenika naše škole kojim koordinira pedagogica škole, obilježilo je Međunarodni dan dječijih prava radionicom o načinu štićenja dječijih prava, Konvenciji o pravima djeteta, ali i o bitnoj vezi između prava i odgovornosti.

  • Dječija prava su ljudska prava, ali se ona odnose na osobe do 18. godine starosti. Ona su posebno izdvojena i naglašena zbog toga što je ovo razdoblje posebno važno u životu osobe. Kršenje prava u toj dobi, može negativno utjecati na cijeli budući život osobe.
  • Dakle, DIJETE je osoba do 18. godine života.
  • Skoro sve države svijeta zajedno su dogovorile da će poštivati jednaka prava djece. Ta prava su napisali u dokumentu Konvencija o pravima djeteta, te odredili načine na koje se treba odnositi prema djeci.

Comments are closed.