Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji, u skladu sa Odlukom koju je donijela ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, kalendarom aktivnosti predviđeno je da se ispiti eksterne mature polažu 19. i 20. juni 2019. godine.

Obavještavamo Vas da će se ispiti eskterne mature realizirati prema slijedećem rasporedu:

19. juni 2019. godine – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – sa početkom u 9.00h

19. juni 2019. godine – Prvi strani jezik – sa početkom u 12.00h

20. juni 2019. godine – Matematika – sa početkom u 10.00hObavještenje Ispitni katalozi Kalendar polaganja i drugih aktivnosti Početna stranica

Comments are closed.