Nastavni ansambl

STRUČNI SARADNICI

Pedagog Merima Balkić Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 do 14,30; utorak od 10,30 do 17,30
Bibliotekar Sanela Dizdarević Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 do 15,00; ponedjeljak od 10,00 do 17,30

RAZREDNA NASTAVA

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
Razrednik
odjeljenja
Predmet koji predaje
1. AMELA NUHBEGOVIĆ-KULINA I1
2. BERINA BUJAK I2
3. AMILA ŠARIĆ I3
4. REMZO HALILOVIĆ II1
5. SAMIRA MEKIĆ II2
6. LEJLA SADIKOVIĆ II3
7. MAJA KUNDUROVIĆ III1
8. SELMA MEHANOVIĆ III2
9. MELISA BUKVIĆ III3
10. NATAŠA MILAKOVIĆ IV1
11. AMRA ĐERZIĆ IV2
12. SAMRA AKŠAMIJA V1
13. MIRSADA ŽILIĆ V2
14. SNJEŽANA ČEVRIZ-HUSAKOVIĆ Engleski jezik
15. NEVENKA VAREZIĆ Engleski jezik
16. LEJLA EMINOVIĆ Engleski jezik
17. NUSRETA JAMAKOVIĆ Kultura življenja
18. SEMIR TABAK Osnovi tehnike
19. NERMIN PLOSKIĆ Muzička/Glazbena kultura
20. AMRA KOZIĆ Likovna kultura
21. REUF DŽINOVIĆ Zdravi životni stilovi
22. KENAN ČEMO Vjeronauka

PREDMETNA NASTAVA

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
Razrednik/ca odjeljenja Predmet koji predaje
1. ZINETA BEGANOVIĆ  VI1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
2. ZUMA LEDENKO  VII3 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
3. NEVENKA VAREZIĆ Engleski jezik
4. SNJEŽANA ČEVRIZ-HUSAKOVIĆ Engleski jezik
5. ZINAIDA MUJANOVIĆ VII1 Njemački jezik
6. AZIZA HUREM VIII2 Geografija, Historija, Društvo/Kultura/Religija
7. ŠEJLA HURIĆ Historija, Društvo/Kultura/Religija
8. AMER KUPUSOVIĆ Historija
9. ENISA TORLAKOVIĆ  VI2 Matematika
10. NAHIDA KUPUSOVIĆ Fizika
11. FAHRETA SIJERČIĆ Fizika, Matematika
12. DIJANA CIKANKOVIĆ-PLAKALOVIĆ Matematika, Informatika
13. SUMEJA MUJIĆ Informatika
14. NUSRETA JAMAKOVIĆ Hemija, Kultura življenja, Društvo/Kultura/Religija
15. AIDA SMAJLAGIĆ VII1 Biologija, Građansko obrazovanje, Zdravi životni stilovi
16. IBRAHIM DEDIĆ IX2 Tehnička kultura
17. AMRA KOZIĆ Likovna kultura
18. NERMIN PLOSKIĆ Muzička/Glazbena kultura
19. SAMRA KUČUK Muzička/Glazbena kultura
20. REUF DŽINOVIĆ VII2 Tjelesni i zdravstveni odgoj, Zdravi životni stilovi
21. KENAN ČEMO IX1 Vjeronauka

PRODUŽENI BORAVAK

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
Voditeljica grupe Predmet koji predaje
1. MEJRIMA GRBIĆ Grupa I Nastavnik u produženom boravku
2. ALMA TORLAK Grupa II Nastavnik u produženom boravku
3. ELMA KADIĆ Grupa III Nastavnik u produženom boravku
4. ADIANA TUTUN Grupa I i IV Nastavnik u produženom boravku
5. MIRELA ČIVIĆ Grupa I i IV Nastavnik u produženom boravku

 

Raspored smjena Nastavni ansambl Dan otvorenih vrata Spisak udžbenika 2018/2019 Spisak lektira Biblioteka Inkluzivno obrazovanje Početna stranica

 

 

Comments are closed