Nastavni ansambl

STRUČNI SARADNICI

Pedagog Merima Balkić Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 do 14,30; utorak od 10,30 do 17,30
Bibliotekar Sanela Dizdarević Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 do 15,00; ponedjeljak od 10,00 do 17,30

NASTAVNICI/PROFESORI

PREDMETNE I RAZREDNE NASTAVE

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
Razrednik
odjeljenja
Predmet koji predaje
1. SAMRA AKŠAMIJA I1
2. MIRSADA ŽILIĆ I2
3. AMELA FELEĆ I3
4. AMELA NUHBEGOVIĆ-KULINA II1
5. BERINA BUJAK II2
6. AMILA ŠARIĆ II3
7. AMINA HADROVIĆ III1
8. SAMIRA MEKIĆ III2
9. LEJLA SADIKOVIĆ III3
10. MAJA KUNDUROVIĆ IV1
11. SELMA MEHANOVIĆ IV2
12. DENISA KUHINJA IV3
13. NATAŠA MILAKOVIĆ V1
14. AMRA ĐERZIĆ V2

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
Razrednik/ca odjeljenja Predmet koji predaje
1. ZINETA BEGANOVIĆ  VII1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Zdravi životni stilovi
2. ZUMA LEDENKO  VIII3 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
3. NEVENKA VAREZIĆ Engleski jezik
4. SNJEŽANA ČEVRIZ-HUSAKOVIĆ Engleski jezik
5. SAMRA SKOKIĆ-HRNJIČIĆ Engleski jezik
6. ZINAIDA MUJANOVIĆ VIII1 Njemački jezik
7. AZIZA HUREM IX2 Geografija, Historija
8. SANELA ĐOZO Historija, Društvo, kultura, religija
9. AMER KUPUSOVIĆ Historija
10. ENISA TORLAKOVIĆ  VII2 Matematika
11. NAHIDA KUPUSOVIĆ Fizika
12. FAHRETA SIJERČIĆ Fizika, Matematika
13. DIJANA CIKANKOVIĆ-PLAKALOVIĆ VI2 Matematika, Informatika
14. NUSRETA JAMAKOVIĆ Hemija, Kultura življenja
15. AIDA SMAJLAGIĆ IX1, VI1 Biologija, Građansko obrazovanje
16. IBRAHIM DEDIĆ Tehnička kultura, Osnovi tehnike
17. AMRA KOZIĆ Likovna kultura
18. ELIZA SMAJLOVIĆ Muzička/Glazbena kultura
19. REUF DŽINOVIĆ VIII2 Tjelesni i zdravstveni odgoj, Zdravi životni stilovi
20. KENAN ČEMO Vjeronauka

PRODUŽENI BORAVAK

Red.
broj
Ime i prezime
nastavnika/profesora
1. MEJRIMA GRBIĆ Nastavnik u produženom boravku
2. MIRELA ČIVIĆ Nastavnik u produženom boravku
3. ADIANA PAPIĆ Nastavnik u produženom boravku
4. MAJA ALIĆ Nastavnik u produženom boravku
5. JASMINA MUJIĆ Nastavnik u produženom boravku

 

Raspored smjena Nastavni ansambl Saradnja sa roditeljima Spisak udžbenika Spisak lektira Biblioteka Inkluzivno obrazovanje Početna stranica

 

 

Comments are closed